Přístroj na záchranu života dětí

Existuje přístroj ECMO – pumpa pro mimotělní oběh, která společně s lékařskými odborníky dokáže zachránit život téměř 75 % dětí, u kterých dojde k selhání srdce nebo plic. To znamená, že sedm až osm dětí z deseti, u kterých byla stoprocentní pravděpodobnost smrti, se vrací zpět do života.

K selhání těchto životně důležitých orgánů dochází bohužel již u zcela malých dětí hned po narození např. vdechnutím zkalené plodové vody nebo v průběhu celého dětského věku až u dětí plnoletých. Příčiny selhání jsou různé např. virový a bakteriální zánět plic, těžké postižení plic, které vzniká při jiném onemocnění, vdechnutí toxické nebo jiné cizí látky, záněty srdečního svalu, těžké infekce vedoucí k septickému šoku, stavy po tonutí.

ECMO – pumpa pro mimotělní oběh dokáže funkci plic a srdce z velké části nahradit a poskytne tak čas, aby se orgány uzdravily.

V České republice existuje jediné pracoviště, které dokáže s pomocí pumpy ECMO děti zachránit. Tímto pracovištěm je Jednotka intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. I když se jedná o pražské pracoviště, pomoc se dostane dětem z celé České republiky. Lékaři za dětmi, které potřebují naléhavou pomoc, vyjíždí sanitkou nebo jsou přepraveni letecky.

Klinika však naléhavě potřebuje zakoupit další pumpu. Stávající pro děti z celé České republiky již přestává stačit. Dětí, které potřebují s pomocí ECMO vyléčit přibývá, zejména v současném období, kdy hrozí chřipková epidemie, která vždy přináší vyšší počet dětí se zápalem plic.

Cena pumpy je však velmi vysoká, představuje částku 1 700 000 Kč.

Proto Vás velmi prosíme o pomoc! Spojme se a pomozme tak dalším dětem, které budou tuto specializovanou léčbu potřebovat.

Budeme Vám za všechny rodiče dětí, které se mohou dostat do situace, kdy budou pro své dítě potřebovat napojení na pumpu ECMO vděční za jakýkoliv příspěvek, který nám umožní pro kliniku pumpu zakoupit a zachránit tak další životy dětí, které by jinak zemřely.

 

Podívejte se také na reportáž ČT1 ze záchrany novorozeňátka s pomocí pumpy EMCO

Prosíme Vás, přispějte libovolnou částkou na sbírkový účet 83297339/0800 pod variabilním symbolem 4444 a do poznámky napište ECMO.

Lékaři dávají do pomoci své znalosti, odbornost a srdce, my můžeme pomoci nejen srdcem, ale také příspěvkem v rámci možností každého z nás. Děkujeme Vám z celého svého srdce za pomoc a naději zachránit život dalším dětem.

Život dětem o.p.s. společně s lékaři JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a rodiči dětí. Přehrát video (na webu ČT)

Přečtěte si níže 3 příběhy z 50 zachráněných dětí, kterým pumpa pro mimotělní oběh pomohla zachránit život. Po přečtení těchto příběhů s dobrým koncem také porozumíte, jak léčba s pomocí pumpy ECMO probíhá.