Matyášek

Jmenuji se Matyášek. Když mi bylo jen 14 hodin, selhal mi dýchací a oběhový systém. Příčinou bylo vdechnutí zkalené plodové vody. Lékaři mi připojili k přístroji pro umělou plicní ventilaci a podávali mi celou řadu léků, kterými se snažili zlepšit funkci srdce a cév. I přes maximální péči se tímto způsobem nedařilo můj vážný zdravotní stav zvládnout. Byl jsem převezen na Jednotku intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN. Ani zde se nedařilo konvenčními metodami zlepšit můj stav. Bylo téměř jisté, že zemřu. V tento moment mě lékaři napojili na mimotělní podporu, která se nazývá ECMO (extrakorporální membránová oxygenace).

Léčba spočívá v tom, že se zavede silná kanyla do pravé srdeční síně, odkud je krev odváděna pomocí pumpy do zařízení, které se jmenuje oxygenátor. Zde se krev okysličí a druhou kanylou, která je zavedena do srdečnice (aorty), se vrací zpět do těla. ECMO nahradilo moje plíce i srdce. K mimotělní podpoře jsem byl připojen 7 dní, kdy se zlepšila funkce mého srdce i plic. Proto se mohla léčba ukončit a po několika dnech jsem byl odpojen i od ventilátoru a mohl jsem začít žít jako jiná, stejně stará miminka. Po měsíci si mě rodiče odnesli domů.