• Podívejte se na reportáž o sbírce ECMO odvysílanou v České televizi

  Sbírka ECMO, tedy sbírka na životně důležitou pumpu, která dokáže zachránit život miminkům i větším dětem, když jim přestanou pracovat plíce nebo srdce, je v plném proudu. Po odvysílání reportáže Českou televizí v pořadu Reportéři dne 2.7. 2018 se zvedla úžasná vlna solidarity, za kterou všem dárcům velmi děkujeme a prosíme – přidejte se k nám a pomozme společně těm nejmenším, přispějme k záchraně jejich života. Nyní máme 1 038  597 Kč. A každý den něco přibývá. Ale chybí nám pořád ještě necelých 700 000 Kč.

  Více informací o tom, jak pomoci, naleznete i na webu sbírky – www.nadejeprodeti.cz

   

  Prosíme, podívejte se na reportáž Anety Snopové z Reportérů a pomozte taky.
  Společně to určitě dokážeme!

  Reportéři ČT – Stačí dva miliony, ČT1, 2. 7. 2018 (odkaz se otevře v novém okně webu ČT)

 • Přístroj na záchranu života dětí

  Existuje přístroj ECMO – pumpa pro mimotělní oběh, která společně s lékařskými odborníky dokáže zachránit život téměř 75 % dětí, u kterých dojde k selhání srdce nebo plic. To znamená, že sedm až osm dětí z deseti, u kterých byla stoprocentní pravděpodobnost smrti, se vrací zpět do života.

  K selhání těchto životně důležitých orgánů dochází bohužel již u zcela malých dětí hned po narození např. vdechnutím zkalené plodové vody nebo v průběhu celého dětského věku až u dětí plnoletých. Příčiny selhání jsou různé např. virový a bakteriální zánět plic, těžké postižení plic, které vzniká při jiném onemocnění, vdechnutí toxické nebo jiné cizí látky, záněty srdečního svalu, těžké infekce vedoucí k septickému šoku, stavy po tonutí.

  ECMO – pumpa pro mimotělní oběh dokáže funkci plic a srdce z velké části nahradit a poskytne tak čas, aby se orgány uzdravily.

  V České republice existuje jediné pracoviště, které dokáže s pomocí pumpy ECMO děti zachránit. Tímto pracovištěm je Jednotka intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. I když se jedná o pražské pracoviště, pomoc se dostane dětem z celé České republiky. Lékaři za dětmi, které potřebují naléhavou pomoc, vyjíždí sanitkou nebo jsou přepraveni letecky.

  Klinika však naléhavě potřebuje zakoupit další pumpu. Stávající pro děti z celé České republiky již přestává stačit. Dětí, které potřebují s pomocí ECMO vyléčit přibývá, zejména v současném období, kdy hrozí chřipková epidemie, která vždy přináší vyšší počet dětí se zápalem plic.

  Cena pumpy je však velmi vysoká, představuje částku 1 700 000 Kč.

  Proto Vás velmi prosíme o pomoc! Spojme se a pomozme tak dalším dětem, které budou tuto specializovanou léčbu potřebovat.

  Budeme Vám za všechny rodiče dětí, které se mohou dostat do situace, kdy budou pro své dítě potřebovat napojení na pumpu ECMO vděční za jakýkoliv příspěvek, který nám umožní pro kliniku pumpu zakoupit a zachránit tak další životy dětí, které by jinak zemřely.

   

  Podívejte se také na reportáž ČT1 ze záchrany novorozeňátka s pomocí pumpy EMCO

  Prosíme Vás, přispějte libovolnou částkou na sbírkový účet 83297339/0800 pod variabilním symbolem 4444 a do poznámky napište ECMO.

  Lékaři dávají do pomoci své znalosti, odbornost a srdce, my můžeme pomoci nejen srdcem, ale také příspěvkem v rámci možností každého z nás. Děkujeme Vám z celého svého srdce za pomoc a naději zachránit život dalším dětem.

  Život dětem o.p.s. společně s lékaři JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a rodiči dětí. Přehrát video (na webu ČT)

  Přečtěte si níže 3 příběhy z 50 zachráněných dětí, kterým pumpa pro mimotělní oběh pomohla zachránit život. Po přečtení těchto příběhů s dobrým koncem také porozumíte, jak léčba s pomocí pumpy ECMO probíhá.

   

 • Matyášek

  Jmenuji se Matyášek. Když mi bylo jen 14 hodin, selhal mi dýchací a oběhový systém. Příčinou bylo vdechnutí zkalené plodové vody. Lékaři mi připojili k přístroji pro umělou plicní ventilaci a podávali mi celou řadu léků, kterými se snažili zlepšit funkci srdce a cév. I přes maximální péči se tímto způsobem nedařilo můj vážný zdravotní stav zvládnout. Byl jsem převezen na Jednotku intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN. Ani zde se nedařilo konvenčními metodami zlepšit můj stav. Bylo téměř jisté, že zemřu. V tento moment mě lékaři napojili na mimotělní podporu, která se nazývá ECMO (extrakorporální membránová oxygenace).

  Léčba spočívá v tom, že se zavede silná kanyla do pravé srdeční síně, odkud je krev odváděna pomocí pumpy do zařízení, které se jmenuje oxygenátor. Zde se krev okysličí a druhou kanylou, která je zavedena do srdečnice (aorty), se vrací zpět do těla. ECMO nahradilo moje plíce i srdce. K mimotělní podpoře jsem byl připojen 7 dní, kdy se zlepšila funkce mého srdce i plic. Proto se mohla léčba ukončit a po několika dnech jsem byl odpojen i od ventilátoru a mohl jsem začít žít jako jiná, stejně stará miminka. Po měsíci si mě rodiče odnesli domů.

 • Terezka

  Ahoj, jmenuji se Terezka. Do 11 měsíců jsem byla spokojené miminko a uměla jsem všechno, co jsem umět měla a řekla bych, že i něco navíc. Měsíc před prvními narozeninami jsem dostala virový zápal plic. A jak každý ví, na většinu virových nemocí nikdo ještě žádné léky nevymyslel. I když jsem bojovala, nemoc nade mnou vítězila. Nakonec jsem byla přijata na Jednotku intenzivní péče, kde mě museli připojit k přístroji pro umělou plicní ventilaci. Víc si nepamatuji, protože jsem byla v umělém spánku. Všechno další vím jen od maminky a tatínka.

  I přes veškerou péči, kterou mě na JIP poskytli, se nedařilo stav zvládnout. Proto mě přeložili na JIRP KDDL ve Všeobecné fakultní nemocnici. Zde mě připojili k přístroji pro mimotělní podporu, protože moje plíce nebyly schopné plnit svoji funkci. Potřebovala jsem 14 dní mimotělní podpory. To byl čas, za který se mé plíce začaly uzdravovat a já mohla být od ECMO odpojena. Po 18 dnech jsem už nepotřebovala ani ventilační podporu a mohla jsem zase dýchat sama.

 • Elinka

  Moje jméno je Elinka. 7 let jsem žila s vrozenou vadou jater. Před osmými narozeninami již bylo jasné, že bez transplantace jater se neobejdu. Bohužel, v té době jsem díky základní nemoci měla postižené i plíce, ale všichni věřili, že po transplantaci se stav zlepší. Uklidňovala jsem maminku, že všechno dobře zvládnu. Vlastní transplantace proběhla dobře a bez zásadních komplikací.

  Ukázalo se však, že plíce jsou více nemocné, než bylo patrné z předoperačního vyšetření. Došlo k jejich selhání a nebylo možné zajistit dostatečné okysličování krve. V nemocnici, kde proběhla transplantace mě lékaři z ECMO centra VFN připojili k mimotělní podpoře a převezli na jejich pracoviště. ECMO jsem potřebovala 8 dní. Za 8 dní se funkce mých plic zlepšila a mimotělní podpora byla ukončena. Bez ECMO podpory bych zemřela. Později jsem se dověděla, že jen pár takových případů, jako jsem byla já, bylo popsáno ve světové odborné literatuře. Po odpojení jsem potřebovala ještě několik dní umělou plicní ventilaci a pak jsem už dýchala sama. Dnes se mi daří docela dobře.